• Thiết kế và thi công biệt thự tại Đông Anh, Hà Nội.
 • Thiết kế và thi công biệt thự tại Đông Anh, Hà Nội.
 • Thiết kế và thi công biệt thự tại Đông Anh, Hà Nội.
 • Thiết kế và thi công biệt thự tại Đông Anh, Hà Nội.
 • Thiết kế và thi công biệt thự tại Đông Anh, Hà Nội.
 • Thiết kế và thi công biệt thự tại Đông Anh, Hà Nội.
 • Thiết kế và thi công biệt thự tại Đông Anh, Hà Nội.
 • Thiết kế và thi công biệt thự tại Đông Anh, Hà Nội.
 • Thiết kế và thi công biệt thự tại Đông Anh, Hà Nội.
 • Thiết kế và thi công biệt thự tại Đông Anh, Hà Nội.
 • Thiết kế và thi công biệt thự tại Đông Anh, Hà Nội.
 • Thiết kế và thi công biệt thự tại Đông Anh, Hà Nội.
 • Thiết kế và thi công biệt thự tại Đông Anh, Hà Nội.
 • Thiết kế và thi công biệt thự tại Đông Anh, Hà Nội.

Thiết kế và thi công biệt thự tại Đông Anh, Hà Nội.

Dự án thiết kế và thi công kiến trúc, nội thất công trình biệt thự đơn lập tại Đông Anh.

THÔNG SỐ DỰ ÁN

 • Chức năng:Biệt thự đơn lập
 • Địa điểm:Đông Anh, Hà Nội
 • Quy mô:16x13,5m
 • Dự án:Thi công kiến trúc - nội thất
 • Năm:2016
Tư vấn viên (+84) 97 5484640 - (+84) 98 9263754 - (+84) 167 7767535

Sản phẩm liên quan

 • partler4
 • partler4
 • partler4
 • partler4
 • partler4
 • partler4